Starzenie - problem czy norma

Ludzki mózg starzeje się tak samo, jak cały nasz organizm.

Nie mamy na to żadnego wpływu, a jednak, jak zaznacza psychiatra z krakowa, starsze osoby często wykazują zdolności, które były nieobecne w ich wcześniejszych etapach rozwoju. Mają ponieważ zdolność dostrzegania na pozór trudnych do dostrzeżenia relacji pomiędzy różnymi rzeczami i zjawiskami, ich intuicja staje się bardziej niezawodna, a postrzeganie problemów głębsze.

Wiedza zdobyta przez lata potrafi budzić wśród młodszych pokoleń podziw oraz respekt. Should you beloved this information and you desire to be given more information with regards to psychoterapia kindly pay a visit to our web page. Stwierdzić można wobec tego, że wraz ze starzeniem się mózgu umysł rośnie w siłę, a jego użytkownik zyskuje bezcenną mądrość życiową.

W wielu przypadkach starsze osoby są po prostu postrzegani przez nas jako dodatek do rodzin, kogoś kto po prostu jest.